Rejestracja

Rejestracja

rejestracja została zakończona

  • 29.10.2007: termin zakończenia rejestracji. Jest to ostateczny termin nadsyłania pełnych artykułów.

! liczba osób, które jesteśmy w stanie przyjąć jest ograniczona. Wybór dokonany zostanie na podstawie przesłanych artykułów

  • e-mail rejestracyjny: należy przysłać na adres pfkrejestracja[at]gmail.com; powinien on zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko
- nazwa uczelni, reprezentowanej jednostki bądź kierunek i rok studiów
- telefon kontaktowy (opcjonalnie)
- temat wystąpienia
- ARTYKUŁ przedstawiający główne tezy wystąpienia (artykuł sformatowany wg podanego niżej wzoru przesyłamy w załączniku do maila rejestracyjnego)
- abstrakt załączonego artykułu
- czy chcesz skorzystać z rzutnika multimedialnego
- potwierdzenie: po otrzymaniu artykułu prześlemy potwierdzenie otrzymania maila rejestracyjnego. Nie jest ono jednoznaczne z przyjęciem artykułu do konferencji. Potwierdzenie przyjęcia artykułu pojawi się na stronie 19.11.2007.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.