Nasze Wydawnictwa
banner.gif
okladka.jpg

E-book: Kognitywistyka-studenckie koła naukowe.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad książką objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Patronat medialny objęły wortale: kognitywistyka.net oraz filozofia.pl.

Chcielibyśmy aby ta książka była czymś na kształt przewodnika po kołach naukowych, których działalność wiąże się z zagadnieniami podejmowanymi przez nauki kognitywne. Naszym celem było zebranie w jednym miejscu informacji, które umożliwią zaplanowanie i realizację programów badawczych, organizację konferencji, warsztatów i innych projektów, które będą wykraczały poza ramy jednego koła, czy też jednego ośrodka.


.

okladka1.gif

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 1.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 2 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego. Tematyka artykułów odzwierciedla z jednej strony szerokie spektrum zainteresowań kognitywistów, z drugiej zaś pokazuje jak różne bywają płaszczyzny, na których spotykają się odmienne perspektywy. Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym przewodnikiem po kołach naukowych. Chcielibyśmy aby te dwie publikacje przyczyniły się do nawiązania nowych form współpracy między kołami naukowymi.


.

teksty2_okl.jpg

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 2.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Poznańskie Forum Kognitywistyczne (PFK) to cykliczna konferencja, organizowana przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło Kognitywistyczne, pod patronatem Instytutu Psychologii UAM, Instytutu Filozofii UAM i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Podstawowym celem PFK jest integracja środowiska młodych badaczy, studentów, doktorantów i pracowników nauki zaangażowanych w rozwój nauk kognitywnych.

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 3 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego.


.

teksty3_okl.jpg

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 3.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 4 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (Poznań, 10 stycznia 2009 r.). Tematyka artykułów odzwierciedla z jednej strony szerokie spektrum zainteresowań kognitywistów, z drugiej pokazuje, jak róże bywają płaszczyzny, na których spotykają się odmienne perspektywy i jak bardzo owocne są takie spotkania. Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.


.

5pfk-okladka.png

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 4.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 5 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (Poznań, 5 i 6 grudnia 2009 r.). Jest to najobszerniejsza publikacja pokonferencyjna powstała w ramach PFK. Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.


.

6pfk-okladka.png

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 5.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 6. Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (Poznań, 4 i 5 grudnia 2010 roku). Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.


.

okladka_pfk.jpg

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 6.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 7. Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (Poznań, 10 i 11 grudnia 2011 roku). Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.


.

8okl.png

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 7.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 8. Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (Poznań, 12 i 13 grudnia 2013 roku). Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.


.

9okl.pdf

Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne. Nr 8.

ISSN 1689-9768.

pdf.gif pobierz plik

Patronat nad publikacją objęło Zakład Logiki i Kognitywistyki (Instytut Psychologii UAM).

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są zapisem kwestii podejmowanych przez uczestników 9. Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (Poznań, 21 i 22 marca 2014 roku). Gorąco polecamy zawarte w tej książce teksty.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.