Kontakt
facebook_sg.gif

Rejestracja: moc.liamg|ajcartsejerkfp#moc.liamg|ajcartsejerkfp

Agnieszka Czoska - prezes SKK: lp.pw|aksozcakzseinga#lp.pw|aksozcakzseinga
Maria H. Golka - administracja: moc.liamg|aklog.airam#moc.liamg|aklog.airam
Szymon Chlebowski - organizator: lp.pw|nomyzs.amtaham#lp.pw|nomyzs.amtaham
Andrzej Gajda - organizator: moc.liamg|adjag.m.jezrdna#moc.liamg|adjag.m.jezrdna

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.