PFK formatowanie tekstu

Zasady formatowania tekstu

Przygotowanie tekstu zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami ułatwi pracę recenzentom i redaktorom. Planujemy bowiem wydanie e-booka z tekstami konferencyjnymi.

Artykuł (wraz z abstraktem i bibliografią) nie powinien przekraczać 6 stron standardowego maszynopisu (czyli stron z domyślnymi ustawieniami w O.O.Writera lub MS Worda: czcionka Times New Roman, 12pt, interlinia 1).

Prosimy o przesyłanie plików w formacie .doc lub .odt. Osoby zainteresowane przesłaniem tekstu w formacie .tex prosimy o kontakt. Wszystkie pytania prosimy kierować na adres moc.liamg|ajcartsejerkfp#moc.liamg|ajcartsejerkfp

Tekst rozpoczynamy informacjami o autorze (zgodnie z podanym wzorem):

Imię Nazwisko,
Uniwersytet, Kierunek studiów (lub Uniwersytet, jednostka, w której przygotowywany jest doktorat)
e-mail (opcjonalnie)

Poniżej umieszczamy abstrakt artykułu, który nie powinien być dłuższy niż 300 słów.

Pamiętajmy, aby każda ilustracja, ramka i tabela w tekście była podpisana. Dodatkowo (koniecznie), do tekstu należy dołączyć pliki z ilustracjami wykorzystanymi w tekście (w formacie JPG).

Jeśli chodzi o przygotowywanie bibliografii przyjmujemy następujące konwencje:

Odwołania w tekście: [Autor Rok wydania, s. XX], np. [Turing 1950], [Turing 1950], [Turing 1950a, s. 67]

Spis literatury:

  • alfabetycznie (autorzy)
  • jeśli jest więcej niż jedna praca autora to ustawiamy od najnowszej do najstarszej
  • jeśli są dwie lub więcej prac autora z tego samego roku, to dodajemy kolejne małe litery alfabetu, np. Turing 1950a, Turing 1950b itp.
  • pozycje bibliograficzne wg schematu:

monografia: Nazwisko Iniciał imienia Rok wydania, Tytuł, Wydawnictwo.

Kowalski J. 1980, Szypułki dolnopławne, Wyd. i S-ka.

rozdział w książce/artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko Iniciał imienia Rok wydania pozycji, Tytuł rozdziału/artykułu, Tytuł pozycji, Wydawnictwo, strony.

Kowalski J. 1980, Skarpetkowe bazy danych, Szypułki dolnopławne, Wyd. i S-ka, s. 40-45.

artykuł w publikacji pokonferencyjnej: Nazwisko Iniciał imienia Rok wydania pozycji, Tytuł artykułu, Tytuł pozycji, Wydawnictwo, strony.

Kowalski J. 1980, Skarpetkowe bazy danych, Materiały pokonferencyjne: Szypułki dolnopławne (Pcim 1979), Wyd. i S-ka, s. 456-500.

artykuł w czasopiśmie: Nazwisko Iniciał imienia Rok wydania pozycji, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, tom (numer), strony.

Kowalski J. 1980, Socks' databases, International Journal of Shypulki, II(35), s. 40-45.

tekst z Internetu: Nazwisko Iniciał imienia, Tytuł, strona www.

Kowalski J. 1980, Skarpetkowe bazy danych, http://www.Szypulki.com.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.